ویدئو ساخت تیر پل

جهت مشاهده ویدئو ساخت تیر پل کلیک کنید

قالب تیر پل


قالب تیر پل جهت بتن ریزی تیرهای پیش ساخته بتنی که بر روی پل های آزادراه ها قرار میگیرند طراحی و ساخته میشود. قالب دیواره، قالب درپوش، قالب کف یا قالب خیز منفی و بلت ها از قطعات اصلی این قالب هستند.

با توجه به اینکه تیر پل های پیش ساخته بتنی میبایست حداقل 20 روز در محلی که بتن ریزی میگردند باقی بمانند، مناسب ترین روش جهت استفاده بهینه از این قالب بکارگیری همزمان چند قالب کف پیشنهاد میگردد. با این روش حدود دو روز پس از بتن ریزی اولین تیر پل، قالب دیواره باز شده و و با مونتاژ بر روی قالب کف بعدی شرایط برای بتن ریزی بتن بعدی فراهم میگردد.

محصولات مشابه در مورد این محصول هم فکر کنید !

تیر پل

تیرپل

قالب تیرپل جهت بتن ریزی تیرهای پیش ساخته بتنی که بر روی پل های آزادراه ها

قالب تیر پل
قالب لارج پنل

لارج پنل

پانل های بزرگ جهت کاهش زمان مونتاژ و دمونتاژ و همچمین افزایش کیفیت اجرای سازه ها...

مشاهده بیشتر
قالب تونلی

تونل فرم

شیوه قالب بندی دیوار و سقف به صورت همزمان، مناسب ترین روش جهت ساختمان سازی مسکن مهر و انبوه سازی مسکن

مشاهده بیشتر
قالب تونل فرم

تونل فرم

شیوه قالب بندی دیوار و سقف به صورت همزمان، مناسب ترین روش جهت ساختمان سازی مسکن مهر و انبوه سازی مسکن

مشاهده بیشتر
قالب میز پرنده

میز پرنده

سریع ترین روش در اجرای سقف بتنی

مشاهده بیشتر
میز پرنده

میز پرنده

سریع ترین روش در اجرای سقف بتنی

مشاهده بیشتر